Перекладач

Cклад кафедри

Покришень Дмитро Анатолійович - завідувач кафедри 

Дата народження:
20.08.1982
Освіта:
Чернігівський Державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка:
2004 р. – диплом спеціаліста з відзнакою про вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики”, кваліфікація – вчитель фізики та основ інформатики;
2005 р. – диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика”, кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач фізики.
2010р. – аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, інститут інформатики.
2010 – захист дисертаційного дослідження за спеціальністю 13.00.02 теорія та методика навчання (інформатика). Кандидат педагогічних наук.
Наукові інтереси:
проблеми дистанційної освіти у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників, фундаментальні знання з ІКТ, формування мобільності слухачів кірсів.
Закревська Євгенія Сергіївна - старший викладач

Дата народження:
20 серпня 1983 рік.
Освіта:
Чернігівський Державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка:
2005р. – диплом спеціаліста про вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики”, кваліфікація – вчитель фізики та основ інформатики;
2006 р. – диплом магістра з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика”, кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач фізики.
2008 р.  -  аспірантка інституту інформаційних технологій та засобів навчання при АПН України.
Наукові інтереси:
Використання інтернет – орієнтованих методик навчання в профільних класах художньо – естетичного профілю.
Корнієць Олександр Миколайович  - старший викладач

Дата народження:
05.02.1984
Освіта:
Закінчив Чернігівський Державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка:
2006 р. – диплом спеціаліста про вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики”, кваліфікація – вчитель математики та основ інформатики;
2007 р. – диплом магістра про повну вищу освіту за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика”, кваліфікація – магістр педагогічної освіти, викладач математики.
2014 - аспірант інституту інформаційних технологій та засобів навчання при АПН України.
Наукові інтереси:
впровадження дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у між курсовий період за допомогою платформи Moodle, проблеми ефективного впровадження вчителями новітніх педагогічних програмних засобів у навчально-виховному процесі.
Напрями дослідження:
підвищення інформаційно-комунікаційних компетентностей педагогічних працівників у між курсовий період за допомогою платформи Moodle
Ракута Валерій Михайлович  - старший викладач

Дата народження:
18.09.1963
Освіта:
Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка (1990 рік) за спеціальністю «Математика», кваліфікація «Вчитель математики інформатики та обчислювальної техніки».
Наукові інтереси:
використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ). Підготовка педагогічних працівників до використання ІКТ у навчально-виховному процесі ЗНЗ. Використання ІКТ в процесі вивчення математики у ЗНЗ.
Напрями дослідження:
підготовка вчителів математики до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
Носенко Євгенія Юріївна – старший викладач
Дата народження
02.02.1986.
2007 – 2008 р. склала іспити кандидатського мінімуму з філософії та іноземної мови із спеціальності 13.00.04 – теорії і методика професійної освіти, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка.
2002 – 2007 р. Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, фізико-математичний факультет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньо освіти. Математика  та основи інформатики» і здобула кваліфікацію вчителя математики та основ інформатики.
Науково-дослідна тема:
Підготовка майбутніх вчителів математики та інформатики до формування вмінь математичного моделювання в системі професійної освіти
Сук Андрій Петрович – старший викладач

Дата народження:
09 лютого 1988.
Освіта вища:
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2010 р.
Олексієнко Сергій Олександрович – доцент кафедри

Дата народження: 24.09.1981
Освіта:
 Чернігівський державний технологічний університет
2002 рік – диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки  “Інженерна механіка”
2003 рік – диплом магістра за спеціальністю “Технологія машинобудування”
2007 рік – захист дисертації за спеціальністю 05.02.01 Матеріалознавство.
Опубліковано більше 20 робіт, 1 патент, 1 навчальний посібник з грифом  Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту.
Наукові інтереси:
використання автоматизованих систем у педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації, проблеми ефективного впровадження програмних продуктів вчителів технологій, креслення та профільного навчання у навчально-виховному процесі.
Матюшкін Максим Володимирович – доцент кафедри

Дата народження:23.02.1972
Освіта:
Перша: вища, Санкт-Петербурзький Інститут точної механіки та оптики (1989-1995), кваліфікація – «інженер-теплофізик».
Друга: вища, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім.К.Д.Ушинського (2011-2013), кваліфікація – «практичний психолог».
2005 р. – захистив дисертаційне дослідження зі спеціальності «технічна теплофізика та промислова теплоенергетика». Кандидат технічних наук.
14 статей, опублікованих у наукових журналах і матеріалах конференцій, 7 патентів України на винаходи.
Наукові інтереси:
Психологічні аспекти в методиці навчання використанню ІКТ в педагогічній діяльності.
                          Літош Юрій Миколайович – старший викладач





Комментариев нет:

Отправить комментарий